AKP MYK’ya mektup yolluyoruz!

Mektubumuzu Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyelerine daha kolay iletebilmeniz için hem tbmm.gov.tr internet sitesinde bulabileceğiniz hem de aşağıda derlediğimiz e-posta adreslerini kullanabilirsiniz.


Sayın …………. …………….. ;

Son haftalarda Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi yönünde yapılan açıklamaları bir vatandaş olarak derin bir kaygıyla izliyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14 Mart 2012 tarihinde onayladığı ve kadına karşı şiddetle mücadelede hayati önemi olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmanızı istemek için yazıyorum.

Birtakım çevreler, aileyi parçaladığı ve benzeri gibi asılsız iddialarla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi için kara propaganda yapmaktadır. Oysa ki aileleri parçalayan asıl faktör, aile içi şiddettir. İstanbul Sözleşmesi ise, aile içinde ve dışında kadına karşı şiddeti önleyerek eşitlik, saygı ve sevgi temeline dayalı bir aile ve toplum yaratmayı hedeflemektedir. Sözleşmeden çıkılması yönündeki söylemlerin kendisi dahi şiddeti artırıcı ve şiddete maruz kalan kadınların bunun önlenmesi için devlete başvurmasını engelleyici bir etki yapmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi’nin hazırladığı sözleşme, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda en önemli uluslararası belge olarak bir dünya sözleşmesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bugün Kazakistan ve Tunus gibi çeşitli kıtalardan birçok ülke Avrupa Konseyi üyesi olmadıkları halde bu sözleşmeye taraf olmak için gerekli prosedürleri tamamlamaktadır.

İstanbul’un adını taşıyan, yazımında Türkiye’den uzmanların ve her görüşten siyasetçinin katkısının olduğu bu uluslararası insan hakları belgesinden çekilmek, her gün en az üç kadının öldürüldüğü ülkemizde, kadınları ve kız çocuklarını hayatlarına ve canlarına kasteden bu şiddet karşısında yapayalnız bırakacaktır. Türkiye’nin kadına karşı şiddetle etkili bir biçimde mücadele etmekten vazgeçtiği mesajını tüm dünyaya ilan etmek anlamına gelecek ve ülkemizin itibarına büyük zarar verecektir.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması teşebbüsünden derhal vazgeçilmesi, yürütülen asılsız karalama kampanyalarının bir an önce son bulması ve toplum olarak kadına karşı şiddetle hep birlikte mücadele edebilmemiz için, sizin de İstanbul Sözleşmesi’ne ve TBMM’nin bu Sözleşmeyi onaylarken gösterdiği ortak iradeye sahip çıkacağınıza inanıyorum.

Saygılarımla,


Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri

Mahir Ünal+90 312 420 22 56mahir.unal@tbmm.gov.tr
Fatma Betül Sayan Kaya+90 312 420 21 53 
Cevdet Yılmaz+90 312 420 21 14 cevdet.yılmaz@tbmm.gov.tr
Erkan Kandemir+90 312 420 21 94 
Ali İhsan Yavuz+90 312 420 23 62aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr
Mehmet Özhaseki+90 312 420 22 74mehmet.ozhaseki@tbmm.gov.tr
Leyla Şahin Usta+90 312 420 22 21 
Mehmet Muş+90 312 420 65 39mehmet.mus@tbmm.gov.tr
Lütfiye Selva Çam+90 312 420 21 45lutfiyeselva.cam@tbmm.gov.tr
Hazım Dağ+90 312 420 22 88hamza.dag@tbmm.gov.tr
Fatih Şahin+90 312 420 23 29fatih.sahin@tbmm.gov.tr
Ömer Çelik omer.celik@tbmm.gov.tr
Fatih Şahin+90 312 420 23 29fatih.sahin@tbmm.gov.tr
Cahit Özkan+90 312 420 23 29cahit.ozkan@tbmm.gov.tr
Hayati Yazıcı+90 312 420 22 82hayati.yazici@tbmm.gov.tr
Ahmet Büyükgümüş+90 312 420 22 28 
Mehmet Naci Bostancı +90 420 26 16mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr
Çiğdem Karaaslan+90 312 420 21 42Cigdem.karaaslan@tbmm.gov.tr
Muhammet Naci Cinisli+90 312 420 27 02 

Yukarıdaki tüm e-posta adresleri
Yukarıdaki tüm faks numaraları
mahir.unal@tbmm.gov.tr
cevdet.yılmaz@tbmm.gov.tr
aliihsan.yavuz@tbmm.gov.tr
mehmet.ozhaseki@tbmm.gov.tr
mehmet.mus@tbmm.gov.tr
lutfiyeselva.cam@tbmm.gov.tr
hamza.dag@tbmm.gov.tr
fatih.sahin@tbmm.gov.tr
omer.celik@tbmm.gov.tr
fatih.sahin@tbmm.gov.tr
cahit.ozkan@tbmm.gov.tr
hayati.yazici@tbmm.gov.tr
mehmetnaci.bostanci@tbmm.gov.tr
cigdem.karaaslan@tbmm.gov.tr
+90 312 420 22 56
+90 312 420 21 53
+90 312 420 21 14
+90 312 420 21 94
+90 312 420 23 62
+90 312 420 22 74
+90 312 420 22 21
+90 312 420 65 39
+90 312 420 21 45
+90 312 420 22 88
+90 312 420 23 29
+90 312 420 23 29
+90 312 420 23 29
+90 312 420 22 82
+90 312 420 22 28
+90 312 420 26 16
+90 312 420 21 42
+90 312 420 27 02