hakkımızda

TCK-103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nın 103’üncü maddesi kapsamındaki çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmesi girişimlerine karşı 2016’da bir araya gelmiş bir kadın platformudur. O yıldan bu yana iktidar, farklı dönemlerde konuyu gündeme getirmekte, her seferinde platformumuzun güçlü muhalefeti nedeniyle amacına ulaşamamaktadır. 

Son olarak, Nisan 2020’de, infaz yasası değişiklikleri sırasında çocuk cinsel istismarcılarının affı yeniden kamuoyu gündemine getirilmişti. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisinden 15 yaş büyük bir erkekle evlenmesini mümkün kılacakbir yasa teklifi taslağı ortaya çıkmış, ve durum Türkiye’nin her yerinden, pek çok farklı kesimden kadın örgütünün tepkisini çekmişti.

Çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmesinin gündemden tamamen kalkması ve çocuk yaşta evlendirmelerin artık son bulması için bir araya gelen platformumuzun, kadın alanında çalışan 300’ü aşkın imzacısı vardır. Platformumuz, bağımsız kadın örgütleri ile dernek, platform, grup, birlik, federasyon, emek ve meslek örgütleri gibi çeşitli kurumların kadınlarla ilgili birimlerinden oluşmaktadır. (İmzacı örgütlerin listesini görmek için lütfen tıklayınız.)

Ayrıca, “Bu sorun sadece kadın örgütlerinin sorunu değil hepimizin sorunudur.” diyen 150 civarında karma sivil toplum örgütü de kampanyanın destekçisi konumundadır. (Destekçi örgütlerin listesini görmek için lütfen tıklayınız.)

Platformumuz, alanında uzman kadınların oluşturduğu hukuk, sağlık, uluslararası ilişkiler, iletişim vb. çeşitli çalışma grupları ile işlemektedir.

Bizler çocuk cinsel istismarcılarına af getirilmemesi, ve çocuk yaşta evlendirmelerin son bulması için uğraşırken, aniden gündemimize İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesi tartışması getirildi.

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetle mücadelenin en önemli ulusal ve uluslararası dayanaklarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek, kadınları ve kız çocuklarını şiddet karşısında yapayalnız bırakmak demektir.

İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284 sayılı şiddet yasasına ve kadınların kazanılmış tüm haklarına yapılan bu sistematik saldırıların karşısında hep birlikte durmaya kararlıyız.

Kadınlar ve çocuklarla ilgili yapılacak her yasanın ve her düzenlemenin toplumsal ve siyasal tarafı olan bizler, cinsel istismarcılara af girişimlerinden, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması söylemlerinden derhal VAZGEÇİN diyoruz.

Çocuk cinsel istismarıcılarını af girişimlerinden ve kadınların yasal haklarına saldırılardan – bir daha asla gündeme getirmemek üzere – vazgeçilmesini; bunların kamuoyu, siyaset ve meclisin gündeminden tamamen çıkartılmasını talep ediyoruz.

TCK-103 Çocuk Cinsel İstismarı Affına Karşı Kadın Platformu